Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Satja Sáí organizace - Česká republika Lidské hodnoty
česky | english

Sáí inspiruje – 20. 10. 2018

Podlé činy zlých lidí a dobré činy a úsilí spravedlivých jsou příčinou příchodu avatárů. Avatár Narasimha (zrozený jako napůl člověk a napůl lev) přišel na základě velké oddanosti Práhlady a špatných vlastností Hiranjakašipua (Práhladova otce). Bůh sestupuje v odpovědi na úsilí a toužení lidí. Zde jsou dva jednoduché příklady. Úroda roste ze země a vzhlíží k nebi v očekávání deště. Nedokáže dosáhnout až do mraků. Proto mraky přichází k nim ve formě deště a tím je zalévají. Nebo když batole leze po zemi, chce maminku, ale nedokáže k ní vyskočit. Proto se matka ohne, vezme dítě do náručí a pohladí ho, aby bylo šťastné. Podobně i Bůh, aby potěšil oddané, aby je vychoval, ochránil a rozvíjel, sestupuje v lidské podobě, aby přinesl radost.

Promluva z 15. 9. 1988