Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Satja Sáí organizace - Česká republika Lidské hodnoty
česky | english

Sáí inspiruje – 22. 10. 2018

Z mnoha lidí, kteří se označují za oddané Boha, je pouze velmi málo skutečných oddaných. Když jsou v oddaném přítomné vlastnosti sobectví a egoismu, Bůh si jich nebude všímat. Božská láska je přítomná stále. Ale stejně jako zakrývá mrak slunce před člověkem, zakrývá sobectví a ego oddanému Boha. Jediným způsobem, jak se dostat z lidské úrovně na božskou, je princip lásky. Světská láska se nemůže vyrovnat božské lásce. Slovo láska se používá v běžné řeči k popsání světské připoutanosti. Lidé jsou více připoutaní ke jménům a formám, než k vnitřní podstatě věcí. Abyste překonali tuto připoutanost k vnějším formám a jménům, je důležité rozvíjet lásku v její nejčistší podobě. K projevení této lásky je prvním předpokladem zbavit se sobectví a sebezájmu.

Promluva z 21. 8. 1992