Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Satja Sáí organizace - Česká republika Lidské hodnoty
česky | english

Sáí inspiruje – 24. 4. 2019

Smysl inkarnace je podpora spravedlnosti (dharma), její vymezení a směrování, plus ukázat lidstvu skutečnou cestu činnosti bez přání. Lékař nejdříve provede diagnózu nemoci. Poté předepíše způsob doporučené léčby. Podobně i vy se musíte věnovat diagnóze své nemoci, kterou je trápení, potíže a bolest. Beze strachu a pečlivě zkoumejte a zjistíte, že ačkoli je vaší základní přirozeností blaženost, vy jste se mylně identifikovali s pomíjivým, povrchním a ubohým. To připoutanost vám přinesla všechen ten smutek. Musíte si uvědomit, že smutek i radost jsou pomíjivé stavy, jako bílé a černé mraky na obloze. Musíte se naučit chovat k blahobytu i nepřízni osudu s vyrovnanou myslí. Pokud je tráven čas správně, může se omezenec stát poustevníkem vyšší úrovně a poustevník může splynout s Bohem, univerzální podstatou (paramátma).

Promluva z 23. 11. 1961