Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Satja Sáí organizace - Česká republika Lidské hodnoty
česky | english

Sáí inspiruje – 26. 3. 2020

Modlitby vznešených a ctnostných slouží jako pozvánka pro příchod samotného Boha. Ve vnějším světě, když lidé potřebují v komunitě nějaké vybavení, osloví úřady a požádají o to. Podobně ve vnitřním světě, když je velká potřeba oddanosti, charity, míru a pravdy, lidé vznešení a ctností, kteří touží po růstu těchto hodnot, se o ně modlí k Bohu. Bůh poté naslouchá jejich modlitbám a osobně přichází a přináší milost. Tato skutečnost je dobře známá. Mnoho lidí o tom četlo v Ramajáně a Bhagavat Gítě. Copak se Ráma a Kršna nevtělili proto, že Bůh odpověděl na modlitby mudrců? Dokonce i světec Rámakršna, ačkoli se narodil jako božství, se modlil k bohyni Kálí, aby poslala někoho, kdo by mohl kázat celému světu řád chování, který by vykořenil nespravedlnost a sobectví. Proto by měly být modlitby znova a znova nabízeny Bohu pro naplnění tohoto úkolu, aniž bychom to vzdávali nebo propadali zoufalství, pokud hned nepřinesou výsledky.

Préma váhiní, kap. 70