Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Satja Sáí organizace - Česká republika Lidské hodnoty
česky | english

Sáí inspiruje – 15. 10. 2019

Někdo se může nazývat velkým oddaným nebo vědcem, ale bez ducha pokory není žádná velikost. Nesobecká služba je solí, která dává životu chuť. Duch oběti přináší životu vůni. Můžete žít 60, 70 nebo 80 let, ale nemá to žádný smysl, pokud není život věnován zvelebení charakteru a poskytnutí oddané služby ostatním. Neměli byste usilovat o domy, pozice nebo trhy. Dobrý charakter je největší bohatství, které můžete získat. Důležitější než pět dechů (prana) je pravda, správné jednání, vnitřní mír, láska a nenásilí. Ty jsou životním dechem všech lidí. Z nich je největší láska. Naplňte se láskou. Láska se musí projevovat jako služba společnosti. Existujeme pro společnost a společnost existuje pro dobro všech. Posvěťte svůj život tím, že konáte službu a šíříte radost a pohodlí všude kolem sebe.

Promluva z 11. 12. 1985