Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Satja Sáí organizace - Česká republika Lidské hodnoty
česky | english

Sáí inspiruje – 17. 10. 2018

Všichni se snaží najít štěstí. Hon za dobrou prací, vlivným postavením, zakládání bank, obchodních firem, rozvoj bytové zástavby, to vše je důkazem snahy žít šťastně. Není ale vidět téměř žádná snaha žít v míru. Štěstí bychom si neměli plést s mírem. Nikdo bohatý, dobře postavený, prosperující nebo mocný nemá mír. Mír nelze nalézt v šekových knížkách ani železných trezorech. Tuto pravdu můžete zkoumat a její platnost si ověřit sami. Mír není možné zajistit ani hromaděním bomb a zbraní. Teror a protiteroristické akce nikdy nepřinesou srdečnost a harmonii. Uvědomte si, že fyzické je podřízené duchovnímu. Tajemství míru leží ve službě a lásce ke všem bytostem. Světový mír nemůže nastat, dokud nebude mysl lidí očištěna od nenávisti a teroru. Odstraňte tyto dvě špatné vlastnosti ze všech srdcí a zasaďte tam lásku a službu.

Promluva z 22.3.1965