Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Sathya Sai Organisation - Czech Republic Human Values
česky | english

Sáí inspiruje – 5. 7. 2020

Púrnima znamená zářící úplněk. Guru znamená (Gu - nevědomost, ru - ničitel) ten, kdo odstraňuje temnotu a iluzi ze srdce a ozařuje je vyšší moudrostí. Měsíc a mysl jsou vzájemně provázané jako předmět a jeho odraz. Dnes je úplněk, chladný a čistý, jeho světlo je čerstvé, příjemné a uklidňující. Proto i světlo mysli musí být příjemné a čisté. V tkáni vašeho srdce je měsíc myslí. Nad vámi jsou husté a těžké mraky, smyslová přání a světské činnosti, které vám kazí radost ze světla měsíce. Proto vítejte silný vánek lásky, který rozfouká mraky a přinese vám chladivou slávu měsíčního světla. Když oddanost plně září, nebe v srdci se stane nádobou krásy a váš život se promění do okouzlující promenády blaženosti. Tuto krásu srdce, tuto blaženost, je nutné získat pomocí mysli tím, se budete věnovat duchovní praxi.

Promluva z 29. 7. 1969