Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Satja Sáí organizace - Česká republika Lidské hodnoty
česky | english

Sáí inspiruje – 12. 12. 2018

Král z jihoindické dynastie Čóla chtěl navštívit chrám Šrírangam, o kterém mnoho slyšel. Mnohokrát během šesti měsíců připravil svůj kočár a vydal se na cestu, ale pokaždé mu vstoupil do cesty poustevník v oranžovém rouše, s růžencem v ruce a svatozáří okolo hlavy. Když král vystoupil, aby mu projevil respekt, poustevník se s ním zapovídal a konverzace byla tak zajímavá, že král zapomněl na svou cestu a její cíl. Jednoho dne, když naříkal nad svou neschopností spatřit slávu Šrírangamu, objevil se před ním samotný Bůh a zeptal se ho, proč naříká. Řekl mu, že on je Bůh a přišel k němu pokaždé, jen co se vydal směrem na Šrírangam. Doporučil mu, aby ho viděl ve všech lidech, to je skutečná poutní cesta do Šrírangam. Považujte všechny kolem sebe za Boha, svého pána. Projevujte neposkvrněnou lásku vůči všem, se kterými se potkáte.

Promluva z 14. 1. 1967