Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Sathya Sai Organisation - Czech Republic Human Values
česky | english

Sáí inspiruje – 4. 7. 2020

Milujte pro lásku, neprojevujte lásku kvůli materiálním objektům nebo pro naplnění světských přání. Touha je zdrojem hněvu, hněv vyvolává hřích a pod jeho vlivem vidíte přátele jako nepřátele. Hněv je u začátků všech potíží a komplikací. Proto se nestaňte jeho obětí. Chovejte se ke všem, ať je to kdokoli, s velkých všeobjímajícím soucitem lásky. Tato konstruktivní empatie se musí stát spontánní reakcí celého lidstva. Naplňte každý svůj nádech a výdech láskou. Naplňte každý okamžik láskou. Láska nezná strach. Láska se vyhýbá lži a falši. Strach vás dotlačí do falše, nespravedlnosti a špatnosti. Láska netouží po pochvale, to je její síla. Pouze ti, kteří v sobě nemají lásku, touží po odměně a uznání. Odměnou pro lásku je samotná láska. Nesobecká láska je nejvyšší povinností, nejvznešenějším způsobem uctívání.

Promluva z 29. 7. 1969