Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Sathya Sai Organisation - Czech Republic Human Values
česky | english

Sáí inspiruje – 27. 2. 2020

Někteří meditují, ale snadno se nechají vyrušit vůní z kuchyně. Jak to můžete nazývat modlitbou k Bohu? Všechny duchovní činnosti jsou vykonávány nestálou myslí. Modlete se upřímně o pevnou mysl. Zajisté vám to přinese ovoce. Konejte jakýkoli typ duchovní praxe, ale milujte z celého srdce. Láska je prevencí proti všem typům nemocí a funguje jako lék pro všechny potíže. Proto ze všeho nejdřív rozvíjejte lásku. To je možné pouze když věříte, že Bůh je vtělením lásky. Láska je nejlepší medicína. Pokud dáte květinu do plechového květináče a budete ji zalévat, květina časem zemře. Pokud ale stejnou květinu zasadíte do země a budete ji zalévat, květina vyroste v silný strom. Pro zajištění dobré úrody byste měli zasít boží jméno do půdy svého srdce a zalévat ho vodou lásky.

Promluva z 24. 11. 1998