Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Sathya Sai Organisation - Czech Republic Human Values
česky | english

Sáí inspiruje – 23. 10. 2017

Květina pokání je Bohu velmi drahá. Pokání nevyžaduje, abyste se vzdali manželky a dětí, odešli do lesa a postavili se na hlavu...to není pokání! Pokud chcete praktikovat skutečné pokání, opusťte všechny špatné myšlenky hned v okamžiku, kdy se objeví! Koordinace myšlenky, slova a činu je pokání. Ať se ve vaší mysli objeví jakékoli myšlenka, vyslovit je jako slova a uvést je do praxe v rámci vaší práce je skutečné pokání. V tomto kontextu odhalují svaté texty...

The flower of penance (Tapas pushpam) is very dear to God. Penance does not require you to give up your wife and children, go to a forest, and put your head down and feet up - that is not tapas! To practice real tapas, we should abandon bad thoughts from our minds as soon as they occur! The co-ordination of thought, word and deed is tapas. Whatever thoughts sprout in your mind, to utter them as words and to put them in practice as your work is true tapas. It is in this context that scriptures reveal, “Manas Ekam, Vachas Ekam, Karmanyekam Mahatmanam - the person who can coordinate their thoughts with their words and their words with their deeds is indeed a great soul (Mahatma)." Give up bad thoughts from your mind – that is sacrifice! That sacrifice will become yoga (spiritual path). Remember, giving up one's property and one's wife and going to the forest is not yoga!

Promluva z 12. 5. 1981