Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Sathya Sai Organisation - Czech Republic Human Values
česky | english

Sáí inspiruje – 22. 8. 2019

Vaše odhodlání získat štěstí a mír by nemělo kolísat jako plamen lampy, položené na okno ve větru. Musíte se naučit získat je ze svatých textů nebo od moudrých lidí, kteří jich dosáhli. Poté se držte této cesty. Jakkoli nepříjemné kritice budete vystaveni a bez ohledu na to, kdo ji cynicky a bezcitně odsoudí. Cynický smích by neměl duchovního aspiranta zranit. Dokáže bouře rozkývat himalájské vrcholy? Nedovolte, aby se vaše víra a cíle otřásaly před potížemi, zkouškami, tenaty, dřinou, trápením a zoufalstvím. Jsou to jen míjející mraky, které vrhají dočasné stíny a skrývají na chvíli slávu slunce nebo měsíce. Nikdy se nenechte zviklat pochybnostmi nebo sklíčeností. Budujte sídlo svého života na pevných pilířích spravedlnosti, blahobytu, touhy a osvobození, což jsou cíle lidského života, doporučované dávnými mudrci, kde je každý pilíř silnější a bezpečnější přidáním dalšího. Nikdy nedovolte pilířům se naklonit nebo upadnout, jak se v současné době stává mnoha jednotlivcům, komunitám a národům!

Promluva z 23. 3. 1966