Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Sathya Sai Organisation - Czech Republic Human Values
česky | english

Sáí inspiruje – 22. 5. 2018

Pravá láska má nevyčíslitelnou hodnotu a není v ní ani špetka sobectví! Je čistá, neznečištěná a neměnná, spontánní, vždy roste, je prostá sobectví, stálá, vždy plná a nikdy se nezmenšuje. Obyčejná lidská láska, motivovaná sobeckými zájmy, se mění v čase a podle okolností! Čistá láska je oděná do pláště pravdy a nepoddá se silám závisti nebo nenávisti, ať jsou jakkoli silné. Láska vítězí nad vší negativitou. Na cestě k dobrému a zbožnému životu vás může potkat mnoho potíží a narušení. Mohou se také objevit pochybnosti a otázky. Pouze když se postavíte potížím čelem a snášíte komplikace trpělivě a vytrvale, pochopíte božskou lásku. Nikdy si nedovolte se poddat potížím a smutku, pochybám a zklamání. Mějte víru, důvěru v sebe a snažte se ze všech sil získat boží lásku. Schopnost božské lásky vás proměnit nezná hranic!

Promluva z 25. 12. 1984