Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Sathya Sai Organisation - Czech Republic Human Values
česky | english

Sáí inspiruje – 2. 6. 2020

Člověk musí během života dosáhnout mnoha cílů. Nejvyšší a nejcennější z nich je získání milosti nebo lásky boží. Láska boží vám přinese obrovskou moudrost, která je potřeba pro získání neotřesitelného vnitřního míru. Všichni by se měli snažit pochopit skutečnou přirozenost božství. Je jasné, že na začátku cesty člověk není schopný pochopit neprojevené absolutní božství. Zprvu si musíme zvolit nějakou formu a vlastnosti, aby byl cíl uchopitelný. Poté, krok po kroku, se snažíme Boha ukotvit v našem nitru, představujeme si sama sebe jako projev božské energie. Vy ale nemůžete zůstat odděleným hledajícím, který má právo dosáhnout cíle, a vykonat pouze tento krok. Musíte také rozvíjet ducha služby a konat dobré činy, kterými si získáte vděčnost ostatních. Pouze tak můžete dosáhnout očištění stupňů vědomí a stát se kvalifikovaným kandidátem na duchovní vítězství.

Vidja váhiní, kap. 11