Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Satja Sáí organizace - Česká republika Lidské hodnoty
česky | english

Vzdělávání v lidských hodnotách

Cílem Satja Sáí Organizace je umožnit každému jednotlivci dojít vlastní cestou k odpovědi na otázku, kdo opravdu jsem. Existuje řada způsobů, jak hledat a nacházet odpovědi na tuto a podobné otázky, a proto má SSO několik oblastí aktivit, kterými se zabývá. Jednou z nich je vzdělávání – vzdělávání v lidských hodnotách založené na učení Satja Sáí Báby.

Mezi učiteli, rodiči i širokou veřejností roste obava z toho, že vzdělávací instituce po celém světě vychovávají absolventy, kteří získají dovednosti a akademické znalosti, ale není jim poskytnuto dostatečné etické a morální zázemí, aby mohli nabité znalosti použít k rozvoji společnosti. Po celém světě se tak šíří poptávka po vzdělávání založeném na lidských hodnotách, podporujícím dobrý charakter spolu s vynikajícími akademickými výsledky. Na takovéto vzdělávání se Satja Sáí organizace zaměřuje ve svých programech Vzdělávání v lidských hodnotách pro děti a pro dospělé.

Vzdělávání v lidských hodnotách pro dospělé

V oblasti vzdělávání v lidských hodnotách pro veřejnost nabízí Evropský Institus Satja Sáí vzdělávání (ESSE Institute) komplexní diplomový kurz, sestávající z přednášek, seminářů a workshopů. Používáné osnovy zdůrazňují evropský aspekt a jsou založené na doporučení Satja Sáí, zakladatele tohoto systému, aby bylo vzdělávání založeno na kořenech a dědictví země, ve které probíhá. Kurzy v Čechách jsou tedy vždy přizpůsobeny tomu, že se konají v naší zemi a pro českého člověka.

Většina kurzů a seminářů probíhá v češtině s českými lektory. Některé semináře vedou zahraniční lektoři, kteří přednáší v angličtině a jsou překládáni do češtiny.

Většina aktivit probíhá o víkendech, načasování je koncipováno tak, aby bylo možné kurzy zvládat při zaměstnání nebo studiu. Časově není vzdělávání omezeno, každý postupuje rychlostí, která mu vyhovuje. Dokončení celého kurzu trvá několik let, na konci získávají úspěšní absolventi diplom. Systém se skládá z několika samostatných částí, které jsou ucelené a není proto nutné absolvovat celý diplomový kurz. Účastnit se může kdokoli, nedělají se žádné přijímací zkoušky, kurzy jsou otevřeny všem. Vzdělání je zdarma.

Pro více informací o plánovaný seminářích nás prosím kontaktujte na info@sathyasai.cz.

Vzdělávání v lidských hodnotách pro děti

Kromě vzdělávání pro dospělé nabízí SSO program pro děti, jehož cílem je formování charakteru. Děti se seznamují s lidskými hodnotami pro ně přirozenou formou – rozvíjejí pravdomluvnost, laskavost, ohleduplnost a další vlastnosti. Pochopení tématu podporujeme společnými aktivitami jako jsou hry, hraní rolí, tvořivé činnosti, apod. Přesné termíny akcí lze nalézt v kalendáři aktivit.