Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Satja Sáí organizace - Česká republika Lidské hodnoty
česky | english

Sáí inspiruje – 6. 12. 2018

Pocity nenávisti, zášti, závisti a pýchy, které oddělují členy rodiny, jsou způsobeny identifikací s tělem. Cítíte a věříte tomu, že jste tělo. Víte, že vaše tělo je oddělené od ostatních těl. Myslíte na svůj hlad, žízeň, pohodlí, rodinu, komunitu, zemi a tím vytváříte hranice pro svou lásku, omezujete se a ke všem vně hranic se chováte jako k nepřátelům, cizincům a konkurenci. Zdroj a výživa je ale jedna, Bůh, otec lidstva. Věnujte pozornost otcovství více, než bratrství. To bude rozvíjet bratrství více a více ve vašem srdci a odstraní jed oddělenosti, který se do vás dostal díky nevědomosti. Vy všichni jste končetiny jednoho těla, vyživovaného totožným životem, krev ve vás obíhá poháněná stejnou vůlí, vůlí boží a vy všichni se musíte řídit stejným božím zákonem! To je kosmické vidění, které musíte získat a prožít. To vám přinese neutuchající blaženost.

Promluva z 20. 12. 1967