Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Satja Sáí organizace - Česká republika Lidské hodnoty
česky | english

Sáí inspiruje – 16. 5. 2018

Mysl se snaží něco získat, vynakládá na to velké úsilí a doufá, že až to získá, bude mít radost. Ale takto získaná radost nikdy netrvá dlouho. A když to ztratíme, následuje velký smutek. Když se snažíme něco získat, podstupujeme potíže. Získání nám přinese chvilkové uspokojení a ztráta je provázena utrpením. Bolest ze ztráty je často větší, než radost ze získání. Honit se za takovou pomíjivou radostí je zbytečné plýtvání. Když si uvědomili nesmyslnost takovéhoto jednání, začali dávní mudrcové jako nástroj k dosažení trvalého štěstí praktikovat řízení smyslů. Rozvinuli techniku obrácení smyslů a mysli do nitra, kde hledali zdroj trvalého štěstí. Vedení mysli je cesta k osvobození. Čistota mysli je hlavním předpokladem.

Promluva z 31. 7. 1986