Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Satja Sáí organizace - Česká republika Lidské hodnoty
česky | english

Sáí inspiruje – 14. 2. 2020

Láska dokáže cokoli. Nesobecká, čistá, neznečištěná láska vede lidské bytosti k Bohu. Sobecká a omezená láska připoutává člověka ke světu. Neschopní pochopit čistou a posvátnou lásku, jsou současní lidé obětí nekonečných starostí kvůli své připoutanosti ke světským předmětům. Naší hlavní povinností je pochopit pravdu o principu lásky. Jakmile člověk pochopí přirozenost lásky, nesejde z cesty. Různé způsoby, jakými je slovo láska v současnosti používáno, nemají žádný vztah ke skutečné lásce. Náklonnost mezi matkou a dítětem nebo mezi manželským párem se týká pouze určitého dočasného vztahu a není vůbec skutečnou láskou. Skutečná láska nemá ani začátek ani konec. Existuje ve všech třech kategoriích minulosti, současnosti a budoucnosti. To samo o sobě je skutečná láska, která naplní lidskou bytost trvalým štěstím.

Promluva z 25. 12. 1995