Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Satja Sáí organizace - Česká republika Lidské hodnoty
česky | english

Sáí inspiruje – 12. 2. 2018

Žádná živá bytost kromě člověka nebyla nadána intelektem a rozlišovací schopností do takové míry, která umožňuje vizualizaci božského já. Proto je lidstvo oslavováno jako vrchol stvoření a proto svaté texty říkají, že šance zrodit se jako lidská bytost je velmi vzácná. Lidé mají předpoklady potřebné k hledání smyslu stvoření, mají v sobě toto nutkání a schopnost ho naplnit. Mnoho velkých lidí vedlo svůj intelekt k objevení všudypřítomného Boha a uspělo ve vizualizaci tohoto božského principu. Mezi miliardami lidí ve vesmíru je ale pouze několik jedinců, kteří byli schopni vizualizovat universální duši ve všech. Smysl a význam procesu života spočívá v dosažení nejvyššího Boha.

Promluva ze Satja Sáí váhiní, kap. 1