Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Satja Sáí organizace - Česká republika Lidské hodnoty
česky | english

Sáí inspiruje – 10. 7. 2018

Dnes se duchovní zkušenosti se omezují na naslouchání promluvám a nezahrnují uvádění do praxe. Poslouchání se stalo určitým druhem nemoci. Některým lidem stačí, aby něco slyšeli a hned chodí a chlubí se, že už všechno ví. Takové naivní vychloubání pouze prohlubuje nevědomost lidí. Je důležité rozjímat o tom, co jsme slyšeli. Po rozjímání je důležité uvést tyto lekce do praxe. Pouze tehdy je možné dosáhnout trojnásobné čistoty myšlenek, slov a činů. V dnešní době se lidé uspokojí s pouhým posloucháním promluv. To ale nepovede k realizaci. Praxe zapisování božího jména jako duchovní praxe rozvíjí harmonii v myšlenkách, slovech a činech (nejdříve si vzpomenete na boží jméno, poté ho vyslovíte a poté zapíšete). Všechny tyto tři procesy by měly být vykonány pouze s čistým srdcem.

Promluva z 7. 10. 1993