Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Satja Sáí organizace - Česká republika Lidské hodnoty
česky | english

Sáí inspiruje – 21. 7. 2018

Poznání vnitřního já (átma vidja) je jediný způsob, jak zafixovat mysl na božství. Zdejším studentům bude umožněno nahlédnout tohoto poznání a bude u nich rozvíjena upřímná touha tohoto poznání dosáhnout. A až se budou muset postavit problémům života, přijde jim toho poznání a touha vhod. Práhlada řekl svému otci, že jedině otec, který vede svého syna k Bohu, je hodný úcty, související s touto rolí. Otcové, kteří vedou své syny do víru smyslových prožitků, vulkánů fyzických tužeb a močálů pýchy a předvádění, si neuvědomují své povinnosti a svou zodpovědnost. Podobně i vzdělávací systém, který drží děti dále od Boha, jediného útočiště, jediného přítele, jediného průvodce a ochránce, je systém, kde slepí lidé připravují o zrak ty, kteří jim důvěřují.

Promluva z 22. 7. 1968