Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Satja Sáí organizace - Česká republika Lidské hodnoty
česky | english

Sáí inspiruje – 18. 1. 2019

Dnes je jen málokdo prostý závisti. Závist se objevuje i kvůli zcela obyčejným věcem a to vede k nenávisti. Aby se člověk zbavil nenávisti, musí bez ustání praktikovat lásku. Kde je láska, není prostor pro závist ani nenávist a tam kde nejsou závist a nenávist, tam je blaženost. Tato radost se projevuje v kráse. Krása je radost na věky. Co je ale ta krása? Je svět krásný? Jsou věci a předměty krásné? Jsou pouze dočasné a jejich krása může být také pouze dočasná. Pouze Bůh je věčný, proto se říká, že jedině Bůh může být krásný. Hlavní povinnost oddaných je hledat nektar blaženosti, který je možné získat rozjímáním o kráse Boha. Takové radosti je možné dosáhnout rozvíjením dobrých vlastností a zbavením se zlozvyků.

Promluva z 6. 9. 1984