Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Satja Sáí organizace - Česká republika Lidské hodnoty
česky | english

Sáí inspiruje – 16. 11. 2018

Věnovat úsilí vlastnímu štěstí a blahobytu je kletba dualistické mentality, která plodí nespokojenost a zármutek. Pocity že máte něco rádi nebo neradi jen znečišťují mysl. Mysl je možné očistit skrze službu. Dodržování vnějších zvyků jako je umývání se několikrát denně, pomazávání se posvátným popelem po celém těle a mechanické opakování manter nepomůže očistit mysl od nečistot. Je to jen předvádění se navenek, není na tom nic duchovního. Transcendentální poznání, které pomůže pozdvihnout člověka ze zvířecí úrovně, je možné dosáhnout pilným dotazováním a pevnou vírou. To v dnešní době přehlížíme. Dnešní lidé vnímají nepravdu jako pravdu a chovají se k pravdě jako k nepravdě, jsou ponořeni do shromažďování pomíjivých předmětů a považují je za trvalé. Musíte se vymanit z této úzké koleje, překonat své sobecké sklony a naučit se považovat celé lidstvo za jednu rodinu. To je skutečná služba. Velmi málo lidí má dnes takovou velkorysost.

Promluva z 19. 11. 1987