Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Satja Sáí organizace - Česká republika Lidské hodnoty
česky | english

Sáí inspiruje – 18. 3. 2018

Někteří lidé sedí a procházejí rukama růženec, ale jejich mysl je na nákupech. Dá se to nazývat opakováním božího jména? Když meditujete, tělo i mysl mají být pevné! Tělo se skládá z pěti prvků, proto musí trpět. To by na vás nemělo mít vliv. To je skutečná duchovní praxe. Všechny ostatní formy duchovní praxe se ukážou jako zbytečné, pokud se nevzdáte připoutanosti k tělu. Dnes je první den velmi posvátného roku. Nejen v tento rok, ale po celý život byste měli rozvíjet posvátné myšlenky. Vtělení lásky, rozvíjejte v sobě více a více lásky. Prožívejte lásku a sdílejte ji s ostatními. Nejste jen obyčejní smrtelníci. Jste jiskry božství. Veďte svůj život tímto způsobem. To je nejdůležitější zpráva pro tento nový rok! Když pochopíte a zvnitřníte svůj božský původ, vaše myšlenky, slova a činy se stanou svatými!

Promluva z 2. 4. 2003