Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Satja Sáí organizace - Česká republika Lidské hodnoty
česky | english

Sáí inspiruje – 20. 7. 2019

Jak se může člověk stát "drahý" Bohu? Gíta popisuje dva předpoklady, prvním je být stále spokojený a druhým je pevné odhodlání. Pevné odhodlání mají téměř všichni, je to základ, který zajišťuje přežití, přináší oblíbenost a různé výhody. Lidé, kteří dokázali vylézt na vrcholy Himalájí čerpají svou houževnatost a odvahu z pevnosti svého odhodlání neobrátit se a nevrátit domů. Jiní lidé prokázali své hrdinství tím, že sami přepluli oceán. Jiní se rozhodli propátrat nebezpečné lesy a džungle. Pevné odhodlání, statečnost a schopnosti jsou užívány i pro bezcitné mučení ostatních a ke krádežím a přepadům. Někteří lidé zapomínají na své božství, odkládají dokonce i lidství a upadají na démonickou úroveň. Valmíkí, když byl ještě Ratnakára, užíval svou odvahu a chrabrost pro špatné věci. Setkání se sedmi světci a jejich učením ho přimělo k tomu, aby obrátil ty stejné vlastnosti směrem k Rámovi. Byl tak kompletně změněn a proměněn, že se stal autorem indického eposu Rámajána. Je třeba si uvědomit, že pevné odhodlání může sloužit dobrým i špatným účelům.

Promluva z 2. 8. 1986