Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Satja Sáí organizace - Česká republika Lidské hodnoty
česky | english

Projekty služby

Satja Sáí organizace působí v České republice od roku 1997 a již od svého vzniku uskutečňuje projekty zaměřené na pomoc potřebným. Veškeré tyto aktivity jsou hrazeny výhradně z darů členů a příznivců Satja Sáí organizace.

Pomoc lidem bez domova

Vyhledávejte ty, co žijí v chudinských čtvrtích, chudé, zanedbávané ve vesnicích a dejte jim spoustu lásky a světla. „Bůh je útočištěm těch, kteří nemají místo, kde by si odpočinuli,“ říká přísloví. Jděte tedy do míst, kde takové můžete nalézt a přineste s sebou do jejich srdcí poselství naděje a síly. Buďte jim vděční, když vás vítají a poskytují vám příležitost jim sloužit.

[SSS13]

Od roku 2002 chodíme pravidelně za lidmi bez domova na Hlavní nádraží v Praze. Snažíme se je povzbudit vlídným slovem a pomoci jim trochou jídla, teplého nápoje a oblečení. Přesto, že tato pomoc vypadá na první pohled jako drobná, je pro lidi bez domova, kteří mají často hlad, je jim zima a postrádají zájem okolí, velmi důležitá. Soucitná pozornost a ochota naslouchat, které se jim snažíme poskytnout, jsou pro ně mnohdy impulzem k rozhodnutí nerezignovat a vytrvat v hledání nových východisek ze své životní situace. Většinou se totiž setkávají spíše s odmítáním a pohrdáním. Můžeme jim poskytnout to, po čem touží – být přijímáni svým okolím jako rovnocenné lidské bytosti, které jsou jen přechodně v tísni. Na Hlavní nádraží v Praze chodíme kromě letních měsíců pravidelně každý čtvrtek před nebo po pravidelném zpívání. Více podrobností naleznete v kalendáři aktivit.

Od léta 2007 probíhá také projekt služby zaměřený na pravidelnou pomoc jednomu z našich handicapovaných spoluobčanů.

Z nejvýznamnějších projektů minulosti lze jmenovat:

  • Humanitární pomoc pro Ukrajinu, která proběhla v letech 2000–2001, celkem bylo předáno kolem 2480 kg ošacení, obuvi, hraček, školních potřeb apod.

    Minulá i nynější humanitární pomoc učinila množství lidí v Oděse i za jejími hranicemi trochu šťastnějšími. Byli to – důchodci, rodiny s mnoha dětmi, děti z dětských domovů a internátů, invalidé i ti, kdo vůlí osudu přišli o střechu nad hlavou i existenční prostředky. Tentokrát jsme odvezli oblečení také na venkov a rozdávali je k velké radosti obyvatel, ve čtyřech vesnicích. Pomoc obdrželo kolem 1,5 tisíce lidí.

    (Z dopisu Vladimira Skrjabina, Satja Sáí Centrum Oděsa, 2001)

  • Návštěvy dětí na onkologickém oddělení v nemocnici v Motole a pečovatelského zařízení pro mentálně postižené v Liboci (v roce 2002).
  • Pomoc při povodních 2002.
  • Poskytnutí finanční pomoci na opravu bytu zničeného povodní pro konkrétní rodinu v pražském Karlíně.
  • Poskytnutí finanční pomoci na výstavbu domu pro válkou postiženou rodinu v Bosně.