Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Satja Sáí organizace - Česká republika Lidské hodnoty
česky | english

Duchovní aktivity

Dle duchovního učení Šrí Satja Sáí Báby je podstatou každé bytosti átman – jiskra Božství, která je zdrojem našeho vědomí a života. Různé aktivity Satja Sáí organizace mají za cíl přiblížení člověka k této božské Podstatě a její uvědomění. Duchovní aktivity pomáhají k tomuto dosažení dvěma hlavními cestami:

  1. zpěvem duchovních písní
  2. společným čtením a rozjímáním nad duchovním učením ve studijních kruzích

Zpěv duchovních písní

Zpívání duchovních písní patří mezi základní praktiky všech duchovních tradic. Také Šrí Satja Sáí Bába učí této důležité praxi od počátku svého působení. Cílem je soustředit mysl na Boha v jeho různých aspektech, jménech a podobách či na pozitivní vlastnosti a duchovní hodnoty, které chceme rozvinout. Hudba a zpěv jsou mocný nástroj, který na člověka působí. Text písně společně s hudbou tedy pomáhá čistit mysl, naplnit ji láskou, mírem a blažeností z prožitku Boží přítomnosti.

Zpívání duchovních písní je jednou ze základních a velmi oblíbených aktivit Satja Sáí organizace. Pravidelné zpívání probíhá v Satja Sáí centru Praha každý čtvrtek od 18:20 hodin (příchod nejpozději do 18,15 hod) a jednou měsíčně o víkendu (obvykle první neděli v měsíci). Dále se zpívání pořádá též v  Brně a Novém Strašecí (okres Rakovník). Bližší informace vizte kalendář akcí.

Studijní kruhy

Studijní kruhy jsou prostředkem doporučovaným Satja Sáí Bábou, který usnadňuje studium a poznávání duchovního učení. Účastníci se v nich obvykle zamýšlejí nad citátem nebo krátkou pasáží z duchovního textu (od Satja Sáí Báby, z Bible nebo z jiných svatých textů). Každý vyjádří svůj názor a sdílí s ostatními svoje pohledy a zkušenosti. Takovýmto způsobem dochází k celkovému porozumění studovaného textu. Důležitým cílem studijních kruhů je také vztáhnout duchovní učení ke každodennímu životu a praktikovat poznané učení.

Studijní kruhy jsou pravidelně pořádány v jednou měsíčně v Praze (kromě letních prázdnin). Přesný rozpis naleznete v kalendáři akcí.