Nacházíte se na starých stránkách Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky. Nové stránky naleznete zde.
Satja Sáí organizace - Česká republika Lidské hodnoty
česky | english

Co je Satja Sáí organizace?

Satja Sáí organizace je mezinárodní duchovní organizace založená a inspirovaná Satja Sáí Bábou. Sdružuje lidi různých společenských vrstev, profesí i vyznání a vede je k tomu, aby vedli smysluplný a morální život a naplňovali ho skutečnými lidskými hodnotami. Satja Sáí organizace nešíří žádnou víru ani na žádnou víru neobrací. Od svého zrodu se zabývá projekty na zlepšení společnosti na poli vzdělávání, lékařské a sociální péče.

Satja Sáí organizace inspiruje své členy k tomu, aby

 • založili své životy na principech pravdy, lásky, správného jednání, míru a nenásilí a svým chováním a prací vnášeli tyto hodnoty do mezilidských vztahů
 • praktikovali duchovní disciplínu
 • věnovali se obecně prospěšným činnostem formou dobrovolné služby
 • rozvíjeli vědomí božství v lidských bytostech, a tak budovali upřímný pocit bratrství mezi všemi lidmi

Jak dosáhnout těchto cílů? Následováním principů daných Satja Sáí Bábou:

 • Vždy pomáhejte, nikdy nezraňujte.
[SSS18]
 • Milujte všechny, služte všem.
[SSS07]
 • Služba člověku je službou Bohu.
[SSS10]
 • Je pouze jediná společenská kasta, kasta lidství;
  je pouze jediné náboženství, náboženství lásky;
  je pouze jediný jazyk, jazyk srdce;
  je pouze jediný Bůh a Ten je přítomen všude.
[SSS18a]